Hatagi’g panahon

1
Hatagi’g panahon
Makigsulti Niya,
Pabilin Kaniya,
Kan-ong Pulong N’ya.
Sa Iyang presensya
Maghulat kita,
Panalangin Niya,
Tinguhaon ta.
2
Hatagi’g panahon
Magsud-ong Niya,
Makigsulti’s tago
Ubang Jesus ra.
Pagtan-aw Kaniya
Mahisama ta,
Kahigalaan ta,
Makakita N’ya.
3
Hatagi’g panahon
Magpagiya N’ya,
Di mag-una-una,
Agdon gyud Siya;
Kalipay’g kasubo,
S’ya m’oy pabut-on,
Si Jesus tutokan,
Pulong saligan.
4
Hatagi’g panahon
Magpalig-on ka,
Pagamha una S’ya’s
Tanang buhaton.
Kay kon Espiritu
Maoy magmando,
Mahimong takus ka
Nga kaloy-an N’ya.