Ang Dios gamhanang pag-agay

1
Ang Dios gamhanang pag-agay,
Sa tanang kapanahonan.
Aron maagayan N’yang tawo
Anaa S’ya’s daghang hugna;
Apan usang Dios ra,
Usang agay’s dayon;
Kini ’yang paagi,
Sa tawo makaagay,
Nia na S’ya’s sulod ta!
2
Sa sinugdan makita ta,
Dios niagay sama’s suba,
Naghatud’s kahoyng S’ya mismo,
Nga kinabuhi nato.
Ug sa katapusan,
Suba nagpabilin,
Kahoy nga nagtubo,
Pag-agay gyud sa Dios,
Diha’s Cordero’s dayon.
3
Dios niagay nganhi sa tawo,
Nga ginganlan ug Jesus.
Kinabuhi N’ya gitugyan,
Aron Dios mahubaran.
Yawa naningkamot
Pagpugong’s ’yang agay—
Sa krus S’ya gilansang,
Kilid N’ya gidughang—
Dugo’g tubig nigula!
4
Dugo’g tubig gikan Niya,
Sulog’s lunsayng kal’wasan.
Dugong naghinlo’s tanang sala,
Tubig, nag-anak pag-usab.
Agay’s Espiritu
Dios gayud ang dala,
Ang mahimo’s Yawa
Paghubad ra’s agay,
Dios sige mang nag-agay.