Tuyo sa Dios sa uniberso anaa’s mga tawo

1
Tuyo sa Dios sa uniberso anaa’s mga tawo,
Na-Espiritu ang Ginoo aron masagol’s tawo.
Nalipay tang nakaambit sa ’yang pamatigayon,
Oo, panagsagol.
  Panagsagol, hallelujah,
Panagsagol, hallelujah,
Panagsagol, hallelujah,
Kini ang paagi!
2
Gikan sa sentro sa pagkatawo ngadto’s kalag ta,
Pihong dapit gibuhat aron nga kasudlan Niya;
Hunahuna, pagbati ug atong pagbuot pun-on,
Oo, panagsagol.
3
Nalipay dinhi’s pahiuli nakit-ang paagi,
Ang Tulo-usang Dios masinati, makinabuhi—
Busa’s nasagol nga espiritu magpuyo karon;
Oo, panagsagol.
4
Taliwala’s pitong tangkawan Anak’s Tawo makita;
Alang’s pahiuli mga mata Niya nagsiga.
Tinguha’s Dios Iyang humanon—tawo nga hinugpong;
Oo, panagsagol.
5
Sa inadlawng buhat, hunahuna, pagkamao ta;
Magpalalum pa’s panagsagol, mag-angkon’s Ginoo;
Ihalad ang kaugalingon aron masagol ta,
Oo, panagsagol.
6
Bag-ong Jerusalem—bunga’s inadlawng kinabuhi,
Kinasang-ang panagsagol—kini diosnong katawhan.
Kalipay nga nakaambit tang tanan’s hiniusa.
Oo, panagsagol.