Gidapit Nimo, O Dios

1
Gidapit Nimo, O Dios,
Motan-aw ming Jesus,
S’ya ang gikahimut-an,
Kanimo nagtuman;
Ang labi gyud nga mahal,
Imo nga gihatag,
Gugma napamatud-an,
Putli ug moluwas!
2
Amahan sa kaluoy,
Sa ngalan ni Cristo,
Kami karon nagtigum,
Ug dunay paglaum;
Tam-is alang Kanimo,
Ang ngalan ni Cristo,
Nag’gawas’ among kalag,
Sa tanang pagtuto!
3
Ang sad-an mahadlok gyud
Dios di makalimot;
Apan kas-ang pagbayad
Utang ’yang gipapas;
Walay makapagawas
Sa amo nga kalag,
Namatay Anak sa Dios,
Ug kami giluwas!
4
Ang Dios wa nay kasuko
Kanatong nitoo;
Kita wa nay kahadlok,
Kay gugma nadawat.
Nipauli gihagkan,
Iyang gibistehan,
Gugmang hingpit nagwala’s
Tanang kalisang ta.