Ginoo, sa dugo Mo

1
Ginoo, sa dugo Mo,
Hinloan Mo ako;
Dihogi’s Espiritu,
Giampo Kanimo.
Pag-alagad ko pakyas,
Huyang man kaayo;
Mabuhi alang Nimo,
Pun-a’s Espiritu.
  O l’wasa na, Ginoo,
Ako’s kaugalingon;
Himoang sukad karon,
Mapuno Kanimo.
2
Kauga sa sulod ko,
Nangandoy Kanimo;
Pun-a ko’s Espiritu,
Maoy pag-ampo ko.
Patagoa, Ginoo,
Sa samarang Bato;
Buboi’s buhing tubig
Hangtud matagbaw ko.
3
Kabugnaw’s kasingkasing,
Hinay kon mosugot;
Pun-a na’s Espiritu,
Aron di mosukol.
Naghigda sa halaran,
Dili na modagan;
Kalayo Mo manaug,
Kanako magsunog.
4
Krus Mo unta kanako
Lalum nga magbuhat;
Modako Ka kanako
Himoa kong abo.
Magpuno unta nako
Imong Espiritu,
Ang buhi Mo nga tubig,
Kanako ibubo.