Heer, reinig mij met Uw bloed

1
Heer, reinig mij met Uw bloed,
Was al mijn zonden weg.
Ik bid dat U met Uw Geest
Mij zalven zult, o Heer.
Heer, ik belijd dat mijn dienst
Vol falen is en zwak.
Ik streef voor U te leven,
Gevuld met Uwe Geest.
  O, van het zelf, verlos mij,
Van mijn verdorvenheid.
Ik wil voortaan voor eeuwig
Gevuld zijn slechts met U.
2
Mijn hart is dor en droog Heer,
‘t Smacht en verlangt naar U.
Met Uwe Geest gevuld zijn,
Is smekend mijn gebed.
In U verberg ik mij Heer,
U als geslagen Rots.
Giet uit Uw levend water
Tot mijn dorst is gelest.
3
Mijn hart is kil en koud Heer,
Traag in gehoorzaamheid.
Vul mij met Uw Geest tot ik
Nooit meer opstandig ben.
Ik lig nu op Uw altaar
En durf niet op te staan.
Ik bid dat Uw vlam neerdaalt
En mij geheel verteert.
4
Mag Uw kruis binnen in mij
Een brandend, diep werk doen.
Totdat Uw leven toeneemt
En mij tot as verteert.
O, mag Uw Geest mij vullen
Heer, elke dag steeds meer.
En giet Uw levend water
Op mij, stroom door mij heen.