“Pitong Espiritu’s” Dios&mdash

1
“Pitong Espiritu’s” Dios—
Nausab nang panahon
Gikan’s panahon’s Anak
Ngadto’s Espiritu na.
  O pitong Espiritu,
Pahiuli humana!
Sunoga, susiha mi,
Alang ming tanan Nimo.
Susiha na,
Alang ming tanan Nimo!
2
Pito ka pilo karon
Tungod’s pagkapatay ta,
Aron kita buhion,
Mosunog, mosusi S’ya.
3
Esp’ritu gipakusgan
Sa pito ka pilo gyud,
Aron iglesia karon
Iyang masangkapan gyud.
4
Pitong Esp’ritu karon
Pitong suga’s kalayo,
Di motudlo—mosunog,
Magtagbo’s tinguha’s Dios!
5
Pitong Esp’ritu karon,
Nagsusing mga mata.
Magbutyag sa iglesia,
Tanan putlion Niya.
6
Pitong Esp’ritu karon
Alang’s mga iglesia;
Pa’muslan unta kini’s
Tanang naa’s iglesia.

Bugna 1:4; 4:5; 5:6