Espiritu’s Dios mao si Cristo

1
Espiritu’s Dios mao si Cristo,
Espiritu sa realidad;
Nagpuyo’s sulod aron si Cristo
Kanako mahimong tinuod.
2
Cristo maoy pagkalawas sa Dios,
Nagpadayag Dios kinabuhi;
Espiritu mao sab kang Cristo,
Nga S’ya ang labawng kinabuhi.
3
Kahupnganan sa Dios nga Amahan,
Gipakalawas dihang Cristo,
Ug ang tanang kadato sa Anak,
Sa Espiritu realidad.
4
Anaa sa Anak ang Amahan,
Espiritu mao ang Anak;
Amahan sa Anak nahiusa
Espiritu nausa’s Anak.
5
Kon lig-onon ta sa Espiritu,
Magbalay’s kasingkasing’s Cristo,
Kahupnganan ug gugma’s Amahan,
Magpuno’s atong kahiladman.
6
Dihang Cristo Amahan naato,
Nadawat S’ya nga atong tanan;
Cristo nasinati’s Espiritu,
Nga kinabuhi ta ug tanan.
7
Sa diosnong realidad, Ginoo,
Pun-a kami’s Espiritu Mo,
Aron mapuno kami Kanimo,
Magmatuod sa kadato Mo.