Onze God heeft een bedoeling met de mensheid in ’t heelal

1
Onze God heeft een bedoeling met de mensheid in ’t heelal.
Ja, de Heer is nu de Geest om met de mens vermengd te zijn.
Nu met vreugde zijn wij deelgenoot van Zijn economie.
Vermenging is de weg!
  Ja, vermenging, halleluja,
Ja, vermenging, halleluja,
Ja, vermenging, halleluja,
Vermenging is de weg!
2
In het centrum van ons wezen, naast verstand, gevoel en wil,
Heeft de Heer een plaats geschapen, van waaruit Hij woning maakt,
Door nu Zelf in ons te stromen, vult Hij heel ons wezen op.
Vermenging is de weg!
3
Wij zijn blij de weg te vinden in het wederopbouwwerk,
De Drie-en’ge God ervaren en te leven door Hem nu.
Ga in de vermengde geest om altijd in die geest te zijn.
Vermenging is de weg!
4
Wij zien nu de Zoon des Mensen tussen zeven kandelaars,
Ogen vurig, voeten brandend, Hij ’s voor Gods economie.
Hij brengt Gods bedoeling nu tot stand – een collectief geheel.
Vermenging is de weg!
5
In ons daaglijks leven en in wat we denken, zijn en doen,
O een diepere vermenging, meer van U, Heer, elke dag.
Heer, wij geven ons volledig, ja, aan U en aan elkaar.
Vermenging is de weg!
6
Als de vrucht van ’t daaglijks leven zien wij ’t Nieuw Jeruzalem,
Met elkaar totaal vermengd tot goddelijke mens’lijkheid.
Wat een vreugde dit te delen als een heerlijk collectief.
Vermenging is de weg!