Ang grasya’g kamatuoran

1
Ang grasya’g kamatuoran,
Gikan gayud ni Cristo;
Niinom na ning tuboran,
Diha’s balay Niya!
  Daygon ang Dios! Niinom na’s tuboran!
Daygon ang Dios! Nia’s balay sa Dios!
2
Pangayo lang kay hatagan,
Niinom ta’s tuboran;
S’ya ra ang tinguhaon ta,
Dinhi sa balay N’ya!
3
Bisan unsaon sa Yawa,
Niinom ta’s tuboran;
Dili gyud makadaug s’ya
Batok sa iglesia!
4
Adto dayon kon uhawon,
Sa tuboran moinom;
Tubod dili gyud mauga,
Naa ’ni’s iglesia!