Moduol sa presensya N’ya

1
Moduol sa presensya N’ya
Sa di pang banaag’s kadlawon;
Nawong N’ya makita, naghayag nako—
Nagdan-ag Siya sa sulod.
Namulong, nagpadayag S’ya nako
Nga karon alang nako S’ya;
Tam-is dayon ko nga moambit N’ya,
Kagutom ko wala na.
2
Espiritu S’yang namulong,
Hangtud gitubag ko sa awit,
Buhing tubod may grasya’g gahum N’ya,
Sa kalag ko nagtubod.
Namulong, nagpadayag S’ya nako
Nga karon alang nako S’ya;
Sa matag pangin’hanglan, imnon S’ya,
Kauhaw ko wala na.
3
Malomo N’yang giatiman
Sa pagpuyo ko’s presensya N’ya;
Kalag gisuropa’g gisangkapan’s
Tanang pagkamao N’ya.
Namulong, nagpadayag S’ya nako
Nga karon alang nako S’ya;
Niambit ko N’ya sa tanang bahin,
Problema ko wala na.