Daygon Ka, O Dios

1
Daygon Ka, O Dios,
Sa Espiritu Mo
Nga nipuyo sa sulod,
Kinabuhi ko.
Hallelujah’s Espiritu!
Hallelujah’s sulod!
Hallelujah, sa kadato,
Di mahurot gyud!
2
Sa espiritu
Awitan ta Siya,
Naghatag’s kinabuhi,
Nato nausa.
Hallelujah, kini’s Jesus,
Ug dunay dugang pa,
Hallelujah, Espiritu,
Kinabuhi ta.
3
Gianak pag-usab
Diha’s espiritu,
Gitransporma aron
Kang Cristo masama.
Hallelujah! Gibuhi N’ya,
Ug gitransporma pa.
Hallelujah! Di madugay
Masama na N’ya!
4
Masama gayud
Kon mokaon kita,
Sa kinabuhi N’yang
Tagbo’s kinahanglan.
Hallelujah’s kaluwasan!
Hallelujah’s ganti!
Hallelujah! Igo gyud S’ya’s
Tanang adlaw ta.