Ang Iyong Salita'y imbakan

1
Ang Iyong Salita'y imbakan,
Panustos, kay yaman
Ang may nais, pumarito
Upang makisalo.
Minahan ang Iyong Salita,
Hiyas na bihira;
Nakakubli sa ilalim,
Upang 'ting hanapin.
2
Iyong Salita'y tila bituin,
Marami't maningning,
Liwanag sa manlalakbay,
Giya at patnubay.
Iyong Salita ay sakbatan,
Do'n matatagpuan
Mga sandatang kailangan,
Para sa labanan.
3
Salita Mo'y iibigin,
Mina'y saliksikin,
Kayamanan nito'y kamtim,
Ilaw ay magningning.
Baluti ko'y Iyong Salita,
Tabak ay pag-asa;
Matutuhan kong labanan.
Lahat ng kalaban.
4
Salita ng buhay na Diyos,
Kalo'ban ni Hesus;
Diyos at Kristo'y di makuha.
Kung Salita'y wala.
Nawa'y aming matutuhan,
Kanyang karunungan,
At sa aral makalangit,
Puso'y mapalapit.