Salitang naging laman

1
Salitang naging laman,
Anong karunungan!
Takdang katotohanan,
Ilaw sa karimlan,
Sinag Mo'y tinatanghal;
Sa pahinang banal,
Tanglaw sa bawat hakbang,
Ningning walang hanggan.
2
Tinanggap ng ekklesia,
Dibinong kalo'b Niya,
Itinaas niyang ilaw,
Sa lupa'y tumanglaw;
'To'y kublihan ng yaman
Na katotohanan;
Salitang buhay: Kristo
'Nilarawan nito.
3
Hukbo ng Diyos kaharap
Gaya'y 'sang watawat;
Parolang nagniningning,
Sa mundong madilim;
Ito ri'y karta't gabay
Sa dagat ng buhay,
Giya tungo kay Kristo,
Daan ma'y mabato.
4
Gawing patungang ginto,
Ang Ekklesia Mo,
Nang magsilay ng ilaw
Sa lahat tumanglaw;
Manlalakbay turuan,
Nitong wastong daan,
Hanggang dilim magwakas,
Iyong mukha'y mamalas.