Ania ko sa trono Mo

1
Ania ko sa trono Mo,
Ang kasingkasing gigutom,
Sa grasya ug kaluoy Mo,
Tagbo's panginahanglan ko.
2
Dinhi magsud-ong's nawong Mo,
Maghayag ni's kasingkasing,
Mout-ot, moayo's tanang
Kaluyahon ug apan ko.
3
Dinhi ako mahayagan,
Akong kahimtang makit-an;
Ang gahum sa Imong dugo
Sa akong sala maghinlo.
4
Espiritu Mo magdihog,
Pagkamao Mo maako;
Ikaw akong mapa'muslan,
Ang Imong plano masayran.
5
Dinhi Pulong Mo gibasa,
Sama's sugang gipasiga;
Espiritu maong lana,
Magsuga's Pulong, maghayag.
6
Sama's mga sacerdote,
Lahutay'g sunog's incienso;
Ingon sab akong pag-ampo
Kanimo sa espiritu.
7
Pulong kahayag, kalan-on,
Nga naghayag ug nagsangkap;
Labi pang mobasa-kaon,
Mahayagan ug mabusog.
8
Ikaw ang buhi nga tubig
Nga hingpit gyung makadasig;
Labi pang moampo-inom,
Moawas gyud nakong suba.
9
Incienso Ka ngadto sa Dios,
Gikahinangpan sa bug-os;
Labi pa akong mag-ampo,
Maghalad ni'ning kahumot.
10
Sa pagbasa mahayagan,
Sa pag-ampo matagbaw ko;
Isangkap Ikaw kanako,
Sa pangin'hanglan magtagbo.
11
Ambitay gitinguha ko,
Masakot ta's basa-ampo;
Masuropan Mo pag-ayo,
Hangtud moawas Ka nako.