Cristo Pulong, Espiritu

1
Cristo Pulong, Espiritu,
Espiritu S'yang na's Pulong,
Pulong nga Iyang gisulti,
Espiritu'g kinabuhi.
2
Balaang Pulong na's gawas,
Espiritu Santo's sulod;
Duha ka dakong gasa's Dios,
Kan'ya makapahimulos.
3
Pulong nag-asoy's Espiritu,
Espiritu'y realidad;
Duhang bahin's usang butang,
Dili gyud kini mabulag.
4
Kon lamdagan's Espiritu,
Pu'ng mahimong kinabuhi;
Kon Pulong bulag's Esp'ritu,
Haw-ang, hagit lang's pangisip.
5
Pulong tandogon's esp'ritu,
Mahimo nga kinabuhi;
Espiritung ipadayag
Pulong's kinabuhiy sangkap.
6
Espiritu ta bansayon
Pagdawat's Pulong N'ya's sulod,
Espiritu ug Pulong Mo,
Mausa nganhi kanamo.
7
Mahimo untang Pulong Mo
Kinabuhi sa sulod ko,
Espiritu diha's Pulong,
Tinuod ko nga ekspresyon.