Hingpit nga magahin

1
Hingpit nga magahin
Sa Espiritu!
Nagtinguha's tanang
Kahupnganan N'ya;
Tangtangan's naggapos
Ug magpalalum
Sa dakong gahum N'yang
Magl'was, mag-amping.
  Hingpit nga magahin's
Ginoo's tanan,
Tanan N'ya agpason,
Tawag tubagon.
2
Hingpit nga magahin
Sa Espiritu!
Nagkaunlod "ako"
Hangtud mawala!
Sudlanan mabasyo,
Madugmok's hingpit;
Maghuwat's pagpuno,
Buhat mahuman.
3
Hingpit nga magahin's
Kabubut-on N'ya;
Maglakaw sa dalan
Nga 'yang gilakwan;
B'yaang kaharuhay,
S'yay pilion ko,
Maghuwat's paggiya N'ya,
Manimati N'ya.
4
Hingpit nga magahin!
Hangtud sa dayon;
Di gyud ko magbuot,
S'ya ray pabut-on;
Plano'g pangandoy ko
Mawa's 'yang gusto,
Way ako, tag-iya's
Tanan diha N'ya.
5
Hingpit nga magahin!
Katam-is ni'ni,
Mabihag's gugma N'ya,
Pero gawasnon;
Way salang maghari,
Duda'g kahadlok,
Walay kabalaka,
Kasubo'g luwan.
6
Hingpit nga magahin!
Pahulayng tam-is,
Maghuwat's presensya N'ya,
Sa tiilan N'ya;
Maghuwat nga 'yang pun-on
Sa Espiritu,
Mag-ulay's sulod ko
Nga mga bahin.
7
Pun-on's Espiritu
Sa presensya N'ya!
Bulahan diha N'ya!
Hingpit diha N'ya!
Kahayag's sulod ko
Di gyud mopid-ok,
Magahin, mabuhi
Lang ko Kaniya!