Daghang mosud's gingharian

1
Daghang mosud's gingharian,
Krus di mopas-an;
Daghang buot malipay lang,
Di bu't mapildehan;
Alang's mahal nga Agalon,
Mobiya's tanan,
Alang's mahal nga Agalon,
Mobiya's tanan.
2
Daghang motambong sa talad,
Diyutayng mopuasa;
Kon paimnon's kopang pait
Mokurog gayud;
Pila ray motukaw
Sa nag-awit uban N'ya.
Pila ray motukaw
Sa nag-awit uban N'ya.
3
Daghang niila's 'yang kaalam,
Di's kaulawan.
Kon pahiyoman's Ginoo,
Dako'g pagdayeg;
Kon sa daklit b'yaan sila,
Di moila N'ya,
Kon sa daklit b'yaan sila,
Di moila N'ya.
4
Apan kadtong nahigugma,
Way pangutana;
Bisan kinabuhing mahal,
Itugyan nila.
Manlul'was, pahigugmaa
Sama niini,
Manlul'was, pahigugmaa
Sama niini.