Nakita mo na ba Siya

1
Nakita mo na ba Siya?
Kasingkasing bihag ba?
Piliang labing maayo,
Una Siya's linibo.
  Nabihag's Iyang katahum,
Halaran's angay Niya;
Kabililhon N'ya magdasig,
Purongan S'ya nga Hari.
2
Kanhing diosdios nga nagdani,
Hiligugmaong butang;
Gipatahum, makahaylo,
Aron balikbalikan.
3
Unsay makabakwi namo's
Katahum nga naglimbong?
Dili sugo's katungdanan,
Pagkakita ra Niya.
4
Di pagdugmok's mga diosdios,
Kondi' sa pagsidlak N'ya;
Makita ang 'yang katahum,
Kasingkasing madayag.
5
Kinsay mopalong sa suga,
Kon Adlaw di motungha?
Kinsay mohukas sa kupo,
Kon di pa ang ting-init?
6
Tan-awng nagtunaw ni Pedro,
Nawong nakitang Esteban;
Uban ni Maria'g bakho,
Ang magdani kanato.
7
Daniha ug pun-a ako,
Hangtud mapuno Nimo;
Unsay kalabutan's diosdios
Sa mga kauban Mo?