May Manliligtas sa glorya’y nagdasal

1
May Manliligtas sa glorya’y nagdasal
Siya’y kaibig-ibig ’king minamahal;
Magiliw ngang akong binabantayan Niya,
Maging Manliligtas mo rin nawa Siya.
  Ako’y nagdarasal,
Ako’y nagdarasal,
Ako’y nagdarasal,
Para nga sa Iyo.
2
May Ama ako sa aki’y nagbigay
Pag-asang walang hanggan na siyang tunay;
Sa kaharian ng langit, tatawagin,
Nawa’y payag Siyang ika’y aking dalhin.
3
May payapang ’sing tahimik ng ilog,
Payapang tagamundo’y di maarok;
Manliligtas ko lamang ang nagkaloob,
Nawa sa Iyo rin ay ipagkaloob.