Sa daan ng buhay, mga pagod

1
Sa daan ng buhay, mga pagod
Marami at malungkot;
Sa dilim dalhin mo ang liwanag,
Malungkot bigyang-galak.
  Gawin Mo akong ’sang pagpapala,
Sa ’kin, Hesus ay makita;
Panalangin ko, O Panginoon,
Gawin akong pagpapala ngayon.
2
Saysayin si Kristo’t pag-ibig Niya,
Siya’y nagpapatawad nga;
Iba sa Kanya’y magtitiwala
Kung iyong ipamuhay Siya.
3
Gaya’ng pagbigay sa Iyo, mamigay,
Gaya Niya sa pag’mahal;
Maging tulong sa walang tutulong,
Tuparin ang iyong misyon.