Tunay na Diyos, sa awa Niya’y nakita

1
Tunay na Diyos, sa awa Niya’y nakita;
Sa liwanag Niya, ako’y maligaya;
Di na kailangan ang gawa at sikap;
Biyaya Niya, “Ako’y naligtas na!”
  2Kasambahay ko’y Iyong alalahanin,
Pinasan Mo na sala’t hirap nila;
Tuparin Mo ngayon ang Iyong pangako,
“Maniwala’t, maliligtas sila.”
3
Dalangin ko’y, dinggin Mo, Panginoon,
Alay ko sa Iyo, aking sambahayan;
Maglilingkod kami sa Diyos na tunay,
Sasambahin, magpakailan pa man.