Sa nawalang sanlibutan

1
Sa nawalang sanlibutan,
Maghain ka ng Kristo,
Sa buhay ay patunayan,
Sa mga kalulwang lito.
  Sa nawalang sanlibutan,
Maghain ka ng Kristo,
Naipamuhay na Kristo,
Ibahagi sa tao.
2
Ibahagi Kristong taglay,
Sa mga minamahal mo,
Bilang kanilang tagumpay
Pakinabang matatamo.
3
Kristo’y iyong katamasahan,
Ibahagi sa kaibigan,
Bilang kanyang kapurihan,
At lubos niyang kagalakan.
4
Kristong iyong buhay at lahat,
Ibahagi mo sa tanan,
Sa mga taong nasadlak,
Dakila o mababa man.