Ipangalagad si Cristo

1
Ipangalagad si Cristo,
Di’s pu’ng kondi’s kinabuhi,
Ipaambit’s binuhatan,
Sa kalag nga nakigbisug.
  Ipangalagad si Cristo,
Pina’gi’s inadlawng gawi;
Si Cristong gikinabuhi
M’oy ihatag’s tanang tawo.
2
Ipangalagad si Cristo,
Ang Mahal nga naa nimo;
Ipaambit’s gimahal mo,
Aron Siya mailaha.
3
Ipangalagad si Cristo,
Ang Cristong napa’muslan mo,
Ipaambit’s higala mo,
Ingon nga kalipay nila.
4
Ipangalagad si Cristo,
S’yang kinabuhi’g tanan mo,
Ipaambit’s mahinagbo,
Tanan, magagmay’g dagko.