Matibay na Moog ang Diyos

1
Matibay na Moog ang Diyos,
Di magigibang Kuta;
Tutulungan Niya nang lubos
Ang bihag ng masama.
Pagka’t ang kaaway
Ay sumasalakay;
Tuso’t mabangis siya,
May-poot, dahas pa,
Sa lupa’y walang kagaya.
2
Kung sa sarili’y umasa,
Pagsisikap ay talo;
Tamang Tao ang kasama,
Hirang ng Diyos na Tao:
Sino Kaya Si-ya?
Si Kristo Hesus nga;
Pangino’n ng hukbo,
Di Siya nagbabago,
Sa labana’y nanalo.
3
Mundo’y lipos ng demonyo,
Sa atin nagbabanta;
Katotohana’y panalo,
Diyos sa ati’y ’tinakda:
Hari ng karimlan,
Di katatakutan;
Galit niya’y tiisin,
Ti-yak siyang talunin,
Sa salita’y lipulin.
4
Ang Salita’y nagwagi rin,
At siya’y nananatili;
Kaloob, ’Spiritu’y atin,
Diyos ang ating kakampi:
Lahat ma’y mawala,
Yaman at buhay pa;
Ang katotohanan,
Di mababawasan,
Kaharia’y walang-hanggan.
1
jeasel zuñiga

Dumaguete, San Francisco, Philippines

Amen and Amen