Atong Dios m’oy lig-ong Salipdanan

1
Atong Dios m’oy lig-ong Salipdanan,
Panalipod nga di mabuntog;
Sa tanang pagsulay S’yang Katabang,
Gidaug tanang katalagman:
Kaaway tang daan
Gusto gyung modaut;
Kusgan s’yag limbongan,
Yuta way dag-anan
Sa kapungot n’ya’g kadautan.
2
Nagsalig ba kita’s atong kusog,
Mapilde gyud ta’s panlimbasug;
Di ba nia S’ya dapig nato,
S’ya nga pinili gyud sa Dios:
Mangutana pa ba?
Di ba’s Jesucristo;
Ngalan N’ya Ginoo,
Wa gyuy pagkausab,
Pirmi gayud nga modaug.
3
Bisan puno’s demonyong yuta,
Sigeng hulga nga patyon ta,
Way kahadlok, kay ang Dios nagbuot;
Dag-on s’ya’s kamatuoran:
Modaug gyud’s dayon,
Di gyud ta mangurog’s
Principe’s Kangiob;
Hagis n’ya antuson
Kay malaglag s’ya’s usang pulong.
4
Pulong nga labaw’s tanang gahum,
Nagpabilin di tungod nila;
Espiritu’g gasa atoa,
Gikan N’yang Manlalaban ta:
Ang butang palabya,
Bisan kinabuhi;
Mapatay mang lawas,
Magpabiling pulong,
Kini hangtud gayud’s dayon.