Walang palya, ’pagka’t Siya’y Diyos

1
Walang palya, ’pagka’t Siya’y Diyos,
Walang palya, biyaya’y lubos;
Walang palya, nangako na,
Tayo’y may Diyos, ’nong pangamba?
2
May bundok na di mapatag?
May di matawid na dagat?
Ating Diyos sagot sa lahat -
Diyos ng Imposibilidad!
3
Palakol na pinalutang,
Araw na walang lubugan;
Pulang dagat naging kati,
Gawa ng Diyos na maigi.
4
Buhangin naging hangganan,
Maalon na karagatan;
Siya ang Iyong Diyos, ano pa nga,
Sa Iyo hindi Niya magawa?
5
Batid Niya Iyong suliranin
Ikaw Kanyang mamahalin;
Ating Diyos ay mahabagin,
Hibik natin ay diringgin.
6
Ating Diyos ay katuwiran,
Pangako’y di ma’limutan,
Pangako Niya na kay Kristo,
Pawang Amen, pawang Oo.
7
Diyos natin ay katapatan,
Tipan Niya’y may katatagan;
Sa pa’nalig humiling ka,
Salita Niya’y di matatwa.
8
Walang palya ang ating Diyos
Aawit tayo nang ayos,
Anong buti ng b’yaya Niya,
’Pagkat Siya’y Diyos, walang palya!