Buhay na Panginoon pinaglilingkuran

1
Buhay na Panginoon pinaglilingkuran;
Anuman ang sabihin ng sangkatauhan;
Tanaw ang Kanyang kamay, dinig ang tinig Niya;
At kapag nangailangan, malapit Siya.
  Kristo’y buhay, si Hesus nabubuhay!
Kasama ko, kausap ko sa landas ng buhay.
Siya ay buhay, dala’y kaligtasan!
Tanong mo’y, Bakit ko alam?
Puso ko’y tahanan.
2
Sa buong sanlibutan, hayag pag-ibig Niya;
At kahit napapagod, Siya’y aking pag-asa;
Ako’y ginagabayan sa mabagyong mundo;
Araw ng paghahayag ang hintay ko.
3
Mangagalak Kristiyano, itaas tinig mo,
Umawit aleluya, sa Haring si Kristo;
Bawat pangangailangan, pag-asa’t tulong Siya;
Wala nang hihigit pa sa buti Niya.