Kapayapaan at buhay

1
Kapayapaan at buhay!
Kristo sa ’kin nabubuhay.
Kalakip Niya na napako;
Katotohanang natamo.
Di na ’ko ang nabubuhay,
Kundi si Kristo ang buhay.
2
Kapahingahan at lugod!
Kristo sa ’kin nahuhubog.
Kalikasan at buhay Niya,
Sa akin isinagawa.
Lahat ko ay natapos na,
Lahat ni Kristo’y akin na.
3
Ating ipagmamalaki!
Kristo sa ’kin mapalaki!
Walang dapat ikahiya,
Kasawian o biyaya.
Sa buhay ma’t kamatayan,
Si Kristo’y patotohanan.
4
O, gantimpala’y tamuhin!
Kristo ang aking layunin,
Puso’y walang ibang hangad,
Liban kay Kristo Siyang lahat.
Pag-asa, putong, l’walhati,
Si Kristong walang kauri!
(Ulitin ang huling dalawang linya ng bawa’t saknong)
1
Marites Gabriel

Allen, Texas, United States

Ang Panginoong Hesus ang tunay na kapayapaan sa akin,sa pagsubok o biyaya salamat panginoon ikaw ang pinakamalaki sa akin.IKAW ang pinakama halaga sa min mula ng unang mainlove kami sayo at hindi namin itatago kahit anong hadlang.

Una kung inawit ang kantang ito sa church in Tagig sa mga saints at lalo kung sabik na makita ang mga saints twing kinakanta ko itong

napakagandang kanda. Ikaw ang buhay ko Hesus.