Hiwaga inihayag Mo

1
Hiwaga inihayag Mo;
Kasama Mong namatay ’ko;
Walang ibang lakas, daan,
Nang magtagumpay sa tanan.
2
Akin na rin nga ang krus Mo,
Sumilay liwanag nito;
Nang nanalig kasama Mo,
Nawalan ng lakas mundo.
3
Yamang kasamang napako,
Sala’t sarili natili;
Di na hangad makalupa,
Di na asam mundong pala.
4
Kaya mas lalapit ako,
Sa lupang kamatayan Mo;
Buhay, awtoridad Mo’y ’kin,
’Pagkat Ika’y kaisa rin.
5
’Parito Mo dyablo’y talo,
Bagsak gawa’t lakas nito;
Sa ’yo matagumpay ako,
Mapatunayan lakas Mo.
6
Aking pag-asang tagumpay,
Lubos sa Iyong pagkamatay;
Landas Mo’y aking lakad din,
Hanggang gol ng Diyos abutin.
7
Namatay na kasama Mo
’Bigay sa ’kin ’Spiritu Mo;
Maunawa kahulugan,
Maligtas sa sala’t laman.
8
Nais kong magtagumpay nga,
Kasama Mong maghari pa;
Basta sa krus may bahagi,
Mapasaatin l’walhati.