Kamatayan Niya’y nabilang sa ’kin

1
Kamatayan Niya’y nabilang sa ’kin,
Dibinong buhay binigyan ako;
Luwalhati Niya ay hihintayin,
Bawa’t sandali, ako ay sa Iyo.
  Laging iingatan ng pag-ibig,
Laging buhay ay aking matamo,
Laging kay Hesus ako’y tumitig,
Bawa’t sandali, ako ay sa Iyo.
2
Walang labanang di Siya’ng namuno,
Walang tagumpay di Siya’ng nagbigay;
Hanggang sa kamtin ang putong, trono,
Bawa’t sandali, Siya ang kaakbay.
Laging iingatan ng pag-ibig,
Laging buhay ay aking matamo,
Laging kay Hesus ako’y tumitig,
Bawa’t sandali, ako ay sa Iyo.
3
Walang subok di Siya mag-alalay,
Walang pasan di Niya akong ibsan,
Walang lungkot di Siya nakiramay,
Bawa’t sandali, aalagaan.
Laging iingatan ng pag-ibig,
Laging buhay ay aking matamo,
Laging kay Hesus ako’y tumitig,
Bawa’t sandali, ako ay sa Iyo.
4
Walang sakit at walang halinghing,
Walang luha at walang hinaing,
Walang panganib di Niya pansinin,
Bawa’t sandali, ako’y isipin.
Laging iingatan ng pag-ibig,
Laging buhay ay aking matamo,
Laging kay Hesus ako’y tumitig,
Bawa’t sandali, ako ay sa Iyo.
5
Walang mahinang di Niya tulungan,
Walang sakit di Niya pagalingin,
Bawa’t sandali, lungkot, tuwa man,
Pangino’ng Hesus, kasama pa rin.
Laging iingatan ng pag-ibig,
Laging buhay ay aking matamo,
Laging kay Hesus ako’y tumitig,
Bawa’t sandali, ako ay sa Iyo.