’Sanlibong beses man

1
’Sanlibong beses man,
Sa Bethlehem ’silang;
Nguni’t kung di sa iyo,
Kaligtasan di iyo!
Di maliligtas ka,
Ng Krus sa Golgotha,
Ang Krus sa iyong puso,
Magpagaling sa iyo.
  O krus Mo Kristo’y akin,
Sa puso’y tanggapin;
Patay sa aking sarili,
Sa Iyo mananatili.
2
Anong mahal mo nga,
Magiging gayon ka;
Diyos, kung Diyos mahal mo
L’wad, kung siyang gusto mo.
Sarili’y lisanin,
Diyos iyong papasukin,
Ikaw ay mamatay
Nang Siya ay mabuhay.
3
Pinakamaikli
Daan iyong mapili
Sa Diyos, madala ka:
Pag-ibig sa Kanya.
Alisin ang mundo,
Mula sa iyong puso;
Glorya ng Diyos Mismo,
Magpupuno sa iyo.