Makalibo man nga

1
Makalibo man nga
Matawo si Cristo;
Kon wa S’ya kanimo,
Luoy ang kalag mo.
Ang Krus sa Golgota
Di makal’was nimo;
Ang Krus lang’s sulod mo
Maoy makaayo.
  Krus ni Cristo dawaton
Sa kasingkasing ko;
Mamatayng kaugalingon,
Ug mabanhaw ang Diosnon.
2
Kon unsay mahal mo,
Mahisama ka gyud;
Maabug, kon abug,
Ma-Dios gyud kon ang Dios.
“Ako” kon mamatay,
Dios maoy mabuhi;
Kon di ako, S’ya na,
Hatagan ka’s tanan.
3
Gugma labing laktud
Dalan paingon’s Dios;
Kon kahibalo sundon,
Maglibotlibot lang.
Hinginling kalibutan,
Pun-on Ka’s gugma’s Dios,
Aron mabalaan ka
Sama gayud Niya.