Ang pagpapahid nananahan

1
Ang pagpapahid nananahan,
Sa aking espiritu;
Itinuturo lahat ng bagay,
Nang maibuhay Kristo!
  Pagpapahid ay nananahan,
Sa ’king espiritu,
Siya ay nagtuturo;
Sa espiritu nananahan,
At ako’y tinuturuan.
2
Ang pagkilos ng Espiritu,
Banayad na unggwento
Batay sa paglilinis ng dugo,
Pagpapahid natamo.
3
Esensiya ng Diyos pinapahid,
Upang Diyos makilala;
Nang elemento ng Diyos makamtan,
At ako’y matigmak Niya.
4
Sa panloob na pagpapahid,
Makipagsalamuha;
Sa loob ng Diyos ’ko’y lumalakad
Natalos ang biyaya.