Matamis sa Kanyang noo

1
Matamis sa Kanyang noo,
Marangal, dibino;
Naputungan Siya ng glorya,
Bibig Niya’y mab’yaya.
2
Di maihambing sa Kanya,
Taong nasa lupa;
Hukbong anghel nasa langit
Hindi rin hihigit.
3
Siya’y aking buhay, hininga,
Lahat kong ligaya;
Pandaig sa kamatayan,
Maging sa libingan.
4
Sa Diyos Ama, tahanan ko,
Ako’y dinala Mo;
Glorya ng Diyos ’pinakita,
Ganap aking saya.
5
Sa Kanyang b’yaya’y nabatid,
Dakilang pag-ibig;
Kung may isanlibong puso,
Lahat pawang sa Iyo!