Manunubos ay purihin

1
Manunubos ay purihin!
Lubha ang nagawa sa ’kin;
Ihandog lahat sa Kanya,
Nang may ligaya.
2
Ngalang Hesus bumighani
Sa gusot lakas, baluti;
Ika’y pagkatiwalaan,
’Di na masaktan.
3
Sa Kanya’y manalig banal,
Walang pagbabago’t tapat;
Walang pwersang maghiwalay
Sa Kanyang Mahal.
4
Kami’y tang’nan, Panginoon,
Sampalataya’y lumaon,
Hanggang oras ng kasal sa
Babaeng sinta.
5
Pagkatapos kalalagyan
Nami’y Iyong pinaghandaan;
Bagay na ngayo’y wala pa
Maging amin na.