Pangalang Hesus masamba

1
Pangalang Hesus masamba,
Anghel tumirapa,
Anghel tumirapa;
Dalhin putong maharlika.
  At Siya’y putungan,
Siya’y putungan;
Pangino’n ng tanan!
2
Piling lahi ni Israel,
Tinubos sa sala,
Tinubos sa sala;
Sa iyo’y nagligtas, purihin!
  At Siya’y putungan,
Siya’y putungan;
Pangino’n ng tanan!
3
’Di malimot ng maysala,
Ang pait at abdo,
Ang pait at abdo;
Sa paanan Niya’y sumamba!
  At Siya’y putungan,
Siya’y putungan;
Pangino’n ng tanan!
4
Lahat ng lahi at bansa,
Sa Kanya’y sumamba,
Sa Kanya’y sumamba;
L’walhati sa pangalan Niya!
  At Siya’y putungan,
Siya’y putungan;
Pangino’n ng tanan!
5
Laksang tinig nag-awitan,
Tayo’y magsisamba,
Tayo’y magsisamba;
Hanggang sa kawalang-hanggan.
  At Siya’y putungan,
Siya’y putungan;
Pangino’n ng tanan!