Kanyang sarili di maaring iligtas

1
Kanyang sarili di maaring iligtas,
Kundi walang bubukas biyayang pinto,
Diyos-Anak dapat magdugo,
Tao’y malinis nang lubos.
Tao’y malinis nang lubos.
2
Kanyang sarili di maaring iligtas,
Sapagka’t sala ko’y may kaparusahan,
Utang di pa nabayaran;
Sala ko’y di mapatawad,
Kung hindi Siya ang magbayad.
3
Kanyang sarili di maaring iligtas,
Pagka’t sa makasalanan Siya’y panagot.
Sa krus dumaloy ang dugo,
Pinawi ang mga sala
Ng mananampalataya.
4
Kanyang sarili di maaring iligtas,
Dakilang pag-ibig! Kagila-gilalas!
Pati puso kong matigas,
Pag-ibig ang nagpaningas!
Pag-ibig ang nagpaningas!