Kung minamasdan ko ang krus

1
Kung minamasdan ko ang krus,
Kung sa’n napako si Hesus,
Pakinabang ko’y winak’san,
Tinakwil kapalaluan.
2
’Di magmamapuri ako
Maliban sa Krus ni Kristo;
Inibig kong rangya’t dangal,
Ngayo’y inari kong sukal.
3
Mula paa, hanggang ulo,
Pag-ibig sabay sa dugo,
Naghalo dusa’t pag-ibig
Taglay Mo’y putong na tinik.
4
Masdan, katawan ni Hesus,
Babad sa dugong nabuhos.
Sa mundo’y patay na ako,
Sa ’ki’y patay na rin ito.
5
Akin man ang kalikasan
Ay wala ring kabuluhan;
Sa pag-ibig na dalisay,
Puso’t buhay ko’y ialay.