Sa matag handom ko sa krus

1
Sa matag handom ko sa krus
Nga gikamatyan’s Ginoo;
Isipon nga kapildehan,
Tanang naangkon, kagarbo.
2
Did-an unta’s pagpangandak,
Gawas sa kamatayon N’ya;
Nagdani nga kakawangan,
Ihalad ko sa dugo N’ya.
3
Sa ulo N’ya, kamot, tiil,
Nagsagol kasubo’g gugma;
Mag-abot bang gugma’g kasubo,
Tunok nga himo’ng korona?
4
Dugong niagay sa ulo,
Nagbasa’s tibuok lawas;
Namatay ko’s kalibutan,
Kini namatay sab nako.
5
Kon ako pang kinaiyahan,
Gamay ra kon ihalad ko;
Sa gugma nga labaw’s tanan,
Ihalad nako ang tanan.