Zoek eerst het koninkrijk van God

1
Zoek eerst het koninkrijk van God
en Zijn gerechtigheid,
en dit alles krijgt u bovendien.
Hallelu, halleluja.
  Halleluja, halleluja, halleluja,
hallelu, halleluja.
2
Bid en u zal gegeven zijn,
zoek en gij zult het vinden,
klop en de deur zal voor u opengaan.
Hallelu, halleluja.
3
Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord,
dat door de Heer gesproken wordt.
Hallelu, halleluja.