Gitugyan nang tanang kagahum

1
Gitugyan nang tanang kagahum,
Sa nabanhaw nga Ginoo;
Kon usang mabuhi Kan’ya,
Kaaway mapasakop ta.
2
Ideklarar’s ngalang Jesus
Nga ang kaaway dag-on ta;
Kagahum ta gikan Niya,
Sa ulo’s bitin magdugmok.
3
Bisan unsa kahabog’s bungtod,
Sa langit ba o sa yuta,
Mapatag ka namo gayud,
Sa ngalang Jesus mobiya!
4
Sugo’s pagtoo, “Pahawa!
Ug matambog ka sa dagat!”
Angay, mahimo, buhaton gyud,
Tuyo’s Dios kita magsunod.