Ampong mapadayag S’ya

1
Ampong mapadayag S’ya,
Di kitay mapadayag;
Papadaygon ta’s Cristo,
Patagdon ta’s tuyo N’ya.
2
Ampong mapadayag S’ya,
Isulti gyung tuyo N’ya,
Pangagpas ta hilomon,
Masagol sa Iyaha.
3
Ampong mapadayag S’ya,
Mohangad kanunay N’ya,
Saming mopasumbalik’s
Himaya N’ya gikan’s su’d.
4
Ampong mapadayag S’ya,
Papangamuyoon S’ya;
S’yang nagpuyo-ampo’s su’d
Ni Cristong naa’s langit.
5
Ampong mapadayag S’ya,
Di akoy tuo’g ampo;
Ampong bug-os uban N’ya,
Nga pina’gi ra gyud N’ya.