Ampo-tandog’s trono N’ya

1
Ampo-tandog’s trono N’ya,
Grasya N’ya pangitaa;
Ug kita ’yang kaloy-an,
Magtagbo’s pangin’hanglan.
2
Ampo-tandog’s trono N’ya,
Bation gyud sa lalum
Pangin’hanglan sa grasya,
Makig-ambitay Niya.
3
Ampo-tandog’s trono N’ya,
Datong grasya maila;
Gamiton, pahimuslan,
Ang Dios pasalamatan.
4
Ampo-tandog’s trono N’ya,
Tandog sab’s trono’s gahum;
Sa ngalan sa Ginoo
Batoking batokanan.
5
Ampo-tandog’s trono N’ya,
Sa buhi N’yang pagtoo;
Pagbulot-an gamiton
Buntogong kamatayon.
6
Ampo-tandog’s trono N’ya,
Gahum’s yawa uyogon;
Ampo uban’s paghari,
Ubang Cristo ning takna.