Jesus, Ikawng “Ako Mao,”

1
Jesus, Ikawng “Ako Mao,”
Ngalang dato ug tinuod,
Malangkubon, kasaligan—
M’oy kin’hanglan ko.
2
Amahan anaa Nimo,
Espiritu Ka’s sulod ko,
Aron ang Imong kadato
Masinati ko.
3
Templo Ka, sa Dios puy-anan,
Nag-asoy’s buhing Amahan;
Diha Nimo nawong’s nawong
Makita Siya.
4
Cordero Ka, Pamanhonon,
Alang’s sala gilansang’s krus,
Aron kami makapahuway,
Ikawng nag-antus.
5
Kaalam Ka’g dalan namo,
Matag adlaw ko plano Mo;
Aron makalakaw’s dalan,
Grasya hatagan.
6
Ginoo, putli’g balaan,
Usa’s Dios, gikahimut-an,
Imo ming gipaambitan,
Sa Dios mausa.
7
Kinabuhi’g kahayag Ka,
Wad-ong ngitngit, kamatayon;
Nagpabuhi, naglamdag Ka,
Nakagawas mi.
8
Gahum Ka sa pagkabanhaw,
Sa impyerno m’oy nagbuntog;
Gigamhan mi’s Imong kusog
Aron maghari.
9
Buhing tubig ug kalan-on,
Namatay Ka aron gayud
Magtagbaw’s among kin’hanglan,
Kan-on Ka karon.
10
Magbalantay, Mananambal,
Giayo Mong balatian,
Misyon Mo maglipay, giya,
Atimanon mi.
11
Sacerdote’g Hari’s dayon,
Sa Dios kami Imong dad-on;
Mag-ambit sa kagahum Mo,
Pagkahalangdon!
12
Paglaum Ka’g Katubsanan,
Usbon daang kabuhatan;
Ihulad mi sama Nimo;
Ipadayag Ka.
13
Kalipay Ka ug Himaya,
Kamatuoran ug Grasya,
Bato, Balay, Bungtod, Adlaw
Dili maasoy.
14
Ikaw walay katapusan,
Dato, dili gyud mahutdan,
Tagbo’s among pangin’hanglan,
Ug mag-awas pa.