Kasugoan’s Dios maayo

1
Kasugoan’s Dios maayo,
Kay maayo may gisugo;
Tuyo ni’ni klaro ka’yo,
Pakit-on tang di makahimo.
2
Sa salabutan may *sugo,
Nga magbuhat’s maayo gyud;
Apan’s mga bahin nato,
May sugo nga ni’ni nidaug.
3
Sugo’s salabutan ma’yo,
Iya ni’s kinabuhi’s tawo,
Sa paglalang sa Ginoo,
Paggawi nato magmaayo.
4
Sugo na’s mga bahin ta,
Iya’s kinabuhi’s yawa;
Ang lala niya nasulod,
Sa mga bahin ta sa unod.
5
Dautang sugo sa yawa,
Sugo sab sa sala’s sulod;
Mas kusgan’s sugo’s maayo,
Kanunayng modaug’s maayo.
6
Apan’s atong espiritu,
Naang sugo’s kinabuhi;
Kinabuhi gyud ni sa Dios,
Sa pag-anak pag-usab nato.
7
Kasugoang labing kusgan,
Sugong tanan ’yang gilabwan;
Nagpagawas sugo’s sala,
Nagtagbo gyud sa sugo sa Dios.
8
Ibutang tang hunahuna,
Sa espiritu sa sulod;
Ug di’s mga butang’s unod,
Lawas bang nadaut sa sala.
9
Kon unod hunahunaon,
Sala kana’g kamatayon;
Kon ibutang’s espiritu,
Kinabuhi kini’g kalinaw.
10
Paagi ni’s kagawasan!
Paagi ni’s kadaugan!
Sa espiritu mabuhi,
Sa Espiritu maggawi.

* Ang "sugo" dinhi mao ang "balaod" nga gigamit sa Hubad Pahiuli ug sa mga basahon nato. Gigamit ang "sugo" dinhi aron mosibo sa metro sa musika.