Kinabuhi Ka, Ginoo

1
Kinabuhi Ka, Ginoo,
Ug tanan kanako!
Subjectibo, na’ kanunay,
Masinati nako.
  Espiritu Ka, Ginoo!
Mahal, duol nako!
Daygon Ka’s kahibul’ngan nga
Pagkana’ kanunay!
2
Sa tanan kong kinahanglan
Ikawng datong sangkap;
Andam ug igo kaayo
Nga mapa’muslan ko.
3
Dihog Mo’g gahum, Ginoo,
Sustener’s kaluya;
Ang sangkap Mo nga kalagsik
Naghatag ug kusog.
4
Balaod sa kinabuhi
Nagbuot’s gawi ko;
Kadato’s realidad Mo
Nagsurop kanako.
5
O usa gyud Ka kanako,
Usang di matupngan;
Nausa’s tanang panahon,
Karon ngadto’s dayon!