Magpalayo pa ba ako

1
Magpalayo pa ba ako?
Nga Espiritu nagsubo,
Naghulat kanako?
Andam na ko sa pagbalik,
Pangandoy ko sukad karon
Mosunod na Nimo.
2
Way panaganang ihalad
Kaugalingon akong tanan,
Magtuman’s tuyo Mo.
Dawata ug ampingi ko,
Magtinguha ra’s pagtuman’s
Pagbuot’s Amahan.
3
Maulaw kon madumdoman,
Way gipatoo Kanimo,
Pulong Mo gipugngan.
Dihogan Mo unta ako,
Aron mabuhi Ka nako,
Ikay ipamulong.
4
Grasyang hatag pagkadato,
Labaw’s higalang dapit ko,
Pangasaw-onon man.
Kinabuhi’g kapildehan
Andam ko nga maambitan,
Mausa Kaniya.