Gipas-an ko ang krus, Jesus

1
Gipas-an ko ang krus, Jesus,
Aron magsunod Nimo;
Tinamay ug sinalikway,
Ikaw na ang tanan ko.
  Bisan’s tanan gib’yaan Ka,
Ikaw sundon ko’s grasya,
Alang nako namatay Ka,
Ang dugo Mo giula.
2
Wad-on tanan kong ambisyon,
Gitinguha’g paglaum;
Dato ang akong kahimtang,
Dios ug Cristo ako man.
3
Patamaya’g pabiyaang
Kalibutan kanako;
Gib’yaan, gisalikway sab
Nila akong Ginoo.
4
Dios kaalam, gugma’g gahum,
Pahiyomi na ako;
Bisan dumtan sa kaaway,
Nawong Mo ang maglipay.
5
Kon samokon man ko’s tawo,
Modangop ko’s dughan Mo;
Bisan daghan ang pagsulay,
Maghatag Ka’s pahulay.
6
Kagul-anan di magdaut,
Gugma Mo nia nako;
Kalipay di makahaylo,
Kon di maglakip Nimo.
7
Sa grasya ngadto’s himaya,
Ako’s pagtoo dad-a;
Didto’s walay katapusan,
Ako Imong giyahan.
8
Matapos na ang tahas ko,
Adlaw’s pagdumuloong;
Paglaum maamgohan na
Ug makitang pagtoo.