Alang kang Jesus magkinabuhi

1
Alang kang Jesus magkinabuhi,
Siya pahimut-an ko sa tanan;
Kinabubut-ong nakig-alayon,
Sa panalangin kini ang dalan.
  O Jesus Ginoo ko,
Magtugyan ko Nimo,
Kay kanako gihatag
Ang kinabuhi Mo;
Wa koy laing Agalon,
Ikaw ray na’s trono,
Kinabuhi ihatag ko
Kanimo, Ginoo.
2
Alang N’yang namatay puli nako,
Sala’g kaulaw giako sa krus;
Gugma nagtandog, mosanong’s tawag,
Sundon S’ya, akong tanan ihatag.
3
Bisan asa mabuhi alang N’ya,
Sa balaang ngalan N’ya mobuhat;
Andam mag-antus ug mapildehan,
Ilhon nga bahin kini’s akong krus.
4
Mabuhi alang N’ya bisan kadyut,
Bahanding mahal ang pahiyom N’ya,
Pangitaon ang mga nawala,
Dad-ong gikapoy nga mopahuway N’ya.